Kafeta lliure, divendres 2/11/12, 18:00

CAFETES LLIURES D’ALCOHOL :

Algunes membres del CSOA del c/Amilcar volem convidar-vos a reflexionar sobre la
necessitat o no de tenir un espai lliure d’alcohol al nostre entorn. Sabem que és un
debat que provoca diferents reaccions i que fins i tot entre nosaltres no ens hem
posat d’acord, però el creiem plenament necessari. A fi d’aconseguir el consens i que
totes ens sentim a gust amb el projecte, s’ha optat per escollir els divendres com a
dia de “Cafeta Lliure”. Alguns arguments que recolzen la decisió d’algunes de crear
aquest espai són els següents:

Perquè creiem en la lluita contra la dependència social i física de l’alcohol.

Considerem que l’alcohol és una de les formes d’opressió i control cap a la població
que compleix la funció d’adormiment social. En un context social en el qual existeix
una lluita latent contra la el poder politico-económic, la dominació del capital pren
diferents formes per reduir a la individu a esclava del sistema, i edulcorar en seu
entorn perquè es conformi amb el seu paper submissiu. Estem domesticades a
través de la feina, l’educació, la família, el civisme, i per què no dir-ho? també de
l’oci. L’alcohol, a més de tenir un efectes físics d’alteració de l’estat, comporta una
repercussió econòmica innecessària per les persones i té un paper massa
protagonista en la manera com interaccionem amb el nostre entorn.

Perquè creiem que hi ha altres tipus de relació a part de la festaborratxera.

Som capaces d’interaccionar entre nosaltres de festa sense res més que la nostra
pròpia integritat, creativitat, honestedat i coratge? Podem repensar el nostre temps
lliure sense alcohol? Quina autenticitat tenen les experiències i relacions en el que
molts cops l’embriaguesa és la més destacada? Estem acostumades a emborratxarnos per afavorir la sociabilització i sentir més seguretat en nosaltres mateixes, quan
realment tenim l’opció relacionar-nos sense alcohol, segurament sentint-nos més a
gust.

Perquè no volem contribuir amb aquest mercat, no volem gestionar-nos amb el negoci de l’alcohol.

L’alcohol suposa moltes vegades una de les fonts d’autogestió més importants dels
centres socials i demés espais polititzats. I si els diners que destinem en beguda els
utilitzéssim per altres fins més necessaris en el nostre entorn (material, menjar,
fiances, etc)? Val la pena aquest finançament a canvi de situacions indesitjables?
Per què molts cops no assistim a les altres activitats que no siguin les festes-borratxeres?

Perquè considerem que el cos és capaç d’aportar-te tot allò que et dóna l’alcohol.

Doncs amb aquestes cafetes apostem per començar a relacionar-nos sense alcohol
almenys un dia a la setmana, a passar el temps lliure per reunir-nos sense aquest
condicionant. Moltes de nosaltres encara estem tenint aquest debat, partim de
punts diferents, i tenim varies opinions, i del que es tracta de seguir construint-les.

Perquè ens solidaritzem amb les companyes que no volen consumir alcohol, ja sigui com a forma de desinhibir-se, o com a forma de dependència o consum.

Volem deixar clar que moltes de nosaltres no som abstèmies, però considerem que
és necessari un treball personal i col·lectiu enfocat a combatre l’alcoholisme com a
rutina festiva constant. Aquest text sorgeix de la opinió d’unes quantes i no és
tancat. Considerem necessària l’alternativa als espais suposadament polititzats
on únicament es donen dinàmiques de funcionament destinades al consum
d’alcohol.

Benvingudes a les cafetes lliures.

Inauguració de la biblioteca i sorteig de llibres

Per problemes logístics no es va poder realitzar el sorteig de llibres previst per la setmana d´inauguració. Demanem dispulpes i assumim la poca serietat derivada d´aquest fet, i posposem el sorteig fins la meravellosa inauguració de la bilbio que estem preparant. Mireu el costat bo, ara hi haurà més llibres per a la guanyadora!

La inauguració de la fantàstica i espectacular biblioteca de l´espai tindrà lloc el proper 23 de Novembre. En pocs dies tindrem el cartell amb les activitats que es realitzaran, estigueu atentes!